Rederiets historie

Historie – Rederi AB Göta Kanal

Den 27. februar 1869 ble rederiet grunnlagt under navnet Ångfartygsaktiebolaget Motala Ström. Rederiets første båt var Motalaström, som ble bygget allerede i 1855. Ved siden av dekkspassasjerer hadde Motalaström etter ombygging en kapasitet på 20 passasjerer på første klasse, 16 på andre klasse og 12 på tredje klasse. Starten av virksomheten overgikk forventningene, og to nye båter, Venus og Juno, ble bestilt hos Motala Werkstad. Kanalbåten Juno, som ble levert i 1874, går fortsatt i trafikk og er verdens eldste registrerte passasjerbåt med lugarer. Rederiet innledet i 1876 et samarbeid med Thomas Cook & Co i London, i et vellykket forsøk på å være den første svenske virksomheten som fikk utenlandske turister til Sverige. På 1880-tallet hadde rederiet hele 11 båter i trafikk. Flere var kombinerte last- og passasjerfartøy.

Internasjonal oppmerksomhet

Etter et opphold under første verdenskrig ble virksomheten tatt opp igjen på 1920-tallet, og snart var aktiviteten i full gang igjen. Plakater og reklamebrosjyrer på opptil 16 språk ble spredt over hele verden. I denne perioden kunne man også reise med buss halve strekningen, med mange kulturstopp i Västergötland. Fra Jönköping fortsatte man så reisen med kanalbåt til Stockholm. Utsiktene for 1930-tallet var gode, og derfor ble enda ny båt, Diana, bestilt og levert i 1931. Men på 30-tallet endret den økonomiske situasjonen seg raskt, og turiststrømmen uteble. Ved utbruddet av andre verdenskrig gikk båtene i opplag, og trafikken lå nede så lenge krigen varte.

Rederi AB Göta Kanal

I perioden 1947–1956 ble rederiet drevet av ulike eiergrupper med varierende suksess. I 1957 ble rederiet kjøpt opp av skipsrederen Helge Källsson i Lidköping, og det var først nå at det fikk navnet Rederi AB Göta Kanal. De tre gjenværende båtene Juno, Wilhelm Tham og Diana ble modernisert pietetsfullt og med varsom hånd. I 1986 overtok Källssons datter Britmari Brax rederiet.

En del av Strommagruppen

Siden januar 2001 har rederiet vært en del av Strommagruppen, et opplevelsesorientert konsern med stor erfaring fra bevaring og drift av historiske fartøy.

Les mer om Stromma her >>

Lei en kanalbåt

Å leie en av våre kanalbåter til et arrangement gir alltid et minne for livet for våre gjester.

Rederiets historie

Den 27. februar 1869 ble rederiet grunnlagt under navnet Ångfartygsaktiebolaget Motala Ström.

  • Bestill, del eller mail siden til dine venner
  • Bestill her