Rederiets historia

Historia - Rederi AB Göta Kanal

Den 27 februari 1869 grundades rederiet under namnet Ångfartygsaktiebolaget Motala Ström. Rederiets första båt var Motalaström, som byggdes redan 1855. Förutom däckspassagerare hade Motalaström efter ombyggnad en kapacitet på 20 passagerare i första klass, 16 i andra klass och 12 i tredje klass. Starten av verksamheten gick över förväntan och två nya båtar, Venus och Juno, beställdes vid Motala Werkstad. Kanalbåten Juno, som levererades 1874, går fortfarande i trafik och är världens äldsta registrerade passagerarbåt med övernattningsmöjlighet. Rederiet inledde 1876 ett samarbete med Thomas Cook & Co i London, i ett lyckat försök att som första svenska företag få utländska turister att komma till Sverige. På 1880-talet hade rederiet inte mindre än 11 båtar i trafik, flera var kombinerade last- och passagerarfartyg.

Internationell uppmärksamhet

Efter ett uppehåll under första världskriget återupptogs verksamheten på 1920-talet och aktiviteten var snart i full gång igen. Affischer och reklambroschyrer på upp till 16 språk spreds över hela världen. Under denna period kunde man även åka buss halva sträckan med många kulturstopp i Västergötland. Från Jönköping fortsatte man sedan färden med kanalbåt till Stockholm. Inför 1930-talet var utsikterna goda, därför beställdes och levererades ytterligare en ny båt, Diana (1931). Under 30-talet förändrades dock det ekonomiska läget snabbt och turistströmmen uteblev. Vid andra världskrigets utbrott lades båtarna upp och trafiken låg helt nere så länge kriget pågick.

Rederi AB Göta Kanal

Under åren 1947-1956 drevs rederiet av olika ägargrupper med varierande framgång. 1957 köptes företaget av skeppsredaren Helge Källsson i Lidköping och det var först nu som man antog namnet Rederi AB Göta Kanal. De tre kvarvarande båtarna Juno, Wilhelm Tham och Diana, moderniserades pietetsfullt och med varsam hand. 1986 övertog Källssons dotter Britmari Brax rederiet. 

En del av Strommagruppen

Sedan januari 2001 ingår rederiet i Strommagruppen, en upplevelseinriktad företagsgrupp med stor erfarenhet av bevarande och drift av historiska fartyg.

Läs mer om Stromma här >>