Om Göta Kanal

Kanalens historia - nu och då

Göta kanal är ett av Sveriges största byggnadsprojekt genom tiderna. Kanalen är 190 kilometer lång och har 58 slussar. 87 kilometer av kanalen är handgrävd. Göta kanal sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Östersjön.

Byggd av 58 000 soldater

Byggnationen påbörjades år 1810 av Baltzar von Platen, och till sin hjälp hade han Thomas Telford, en av Europas främsta kanalbyggare. Efter att Karl XIII medgav rätten att påbörja bygget av kanalen satte man in 58 000 svenska soldater och sexton regementen i projektet. Antal dagsverken rör sig om cirka sju miljoner effektiva dagar á 12 timmar, den största delen av tiden grävde man för hand med plåtskodda träspadar. Den totala kostnaden för byggandet av Göta kanal rör sig om nio miljoner riksdaler, som i 2015 års penningvärde blir cirka 15,2 miljarder kronor.

Göta kanal invigdes 1832 i Mem

Göta kanal invigdes den 26 september 1832 i Mem och närvarande vid invigningen var Sveriges konung Karl XIV Johan med familj. Baltzar von Platen själv fick dessvärre inte uppleva kröningen av sitt livsverk, då han tre år tidigare avled.

Om Göta kanal

Byggherre: Baltzar von Platen
Byggd år: 1810–1832
Invigning: 26 september 1832
Byggnadskostnad: Nio miljoner riksdaler
Personal: 58 000 soldater
Kanalens längd: 190 kilometer
Antal slussar: 58

Läs mer om Göta kanals historia >>